Меморандум за соработка помеѓу Државниот просветен инспекторат и Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците

Со цел воспоставување и одржување на ефективна соработка помеѓу Државниот просветен инспекторат и Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, на ден 05.04.2023 година, од страна на раководните лица во двете институции беше потпишан Меморандум за соработка за проект: Инклузија на деца со посебни образовни потреби. Проектот е поддржан од Детска фондација Песталоци (ДФП) од Швајцарија. Активностите што ги опфаќа проектот имаат за цел да...

Работен состанок во Хотел Арка Скопје

Директорот на Државниот просветен инспекторат денеска присуствуваше на работен состанок кој се одржа во Хотел Арка Скопје, на кој пред државните просветни инспектори се презентираше- Упатството за организирање заеднички наставни часови. Упатството е изготвено од членови на работна група за меѓуетничkа интеграција при Министерството за образование и наука со поддршка на ОБСЕ. 

Работна Средба на Директорот со Претседателот на Инспекциски совет

На ден 21.03.2023 година Директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов, оствари работна средба со Претседателот на Инспекциски совет Даниела Рендевска и надлежниот член од областа образование, наука и култура Ќерамедин Селими. На средбата стана збор за кадровската екипираност и предизвиците со кои се соочува Државниот просветен инспекторат, а се отворија и темите за продлабочување на соработката помеѓу двете институции, како и за вклучувањето на...

Соопштение – 16 Март 2020

Почитувани, Следејќи ги препораките на Владата, односно Согласно Извадок од нацрт – записникот од Деветнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 Март 2020 година, точка 13, со која се препорачува на сите работодавачи, во зависност од типот на работата да ја организираат работата и начинот на работа на вработените лица, преку работа од дома, без да се наруши редовното и нормалното...

Соопштение – 11 Март 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ВИРУСОТ КОРОНA  (COVID-19 )Почитувани Корисници,Согласно заклучоците на 15-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија и информацијата за преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, Ве информираме дека Државниот просветен инспекторат се вклучува во превенција од вирусот...

ХАЛИТ ФЕРАТОВ

Директор на Државен просветен инспекторат

Новости