Home Огласи Интерен оглас

Интерен оглас

Одлука од интерен оглас број 03/2023

Одлука по Интерен оглас 03/2023 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас број 03/2023 годинаПреземи

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2023

       Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), како...

Одлука од интерен оглас број 02/2023

Одлука по Интерен оглас 02/2023 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 02/2023 годинаПреземи

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2023

       Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), како...

Одлука од интерен оглас број 01/2023:

Одлука по Интерен оглас 01/2023 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 01/2023 годинаПреземи

Интерен оглас 01/2023

                         Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот...

Одлуки од интерен оглас број 03/2021

Одлуки по Интерен оглас 03/2021 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03/2021Преземи Одлука за невршење на избор по Интерен оглас 03/2021Преземи

Интерен оглас 03/2021

                         Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19,14/20 и 215/2021), Правилникот за систематизација...

Одлука од Интерен оглас 02/2021 година

Одлукa по Интерен оглас 02/2021 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 02/2021Преземи

Интерен Оглас 02/2021

                         Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), Правилникот за систематизација...