Слободен пристап до информации од Јавен карактер

Службени лица кое посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

  • Бесим Алија – Раководител на одделение e-mail: [email protected] тел.за контакт 076/446-107
  • Андреа Јанковски – Соработник – e-mail:  [email protected]