Работен состанок во Хотел Арка Скопје

Директорот на Државниот просветен инспекторат денеска присуствуваше на работен состанок кој се одржа во Хотел Арка Скопје, на кој пред државните просветни инспектори се презентираше- Упатството за организирање заеднички наставни часови.

Упатството е изготвено од членови на работна група за меѓуетничkа интеграција при Министерството за образование и наука со поддршка на ОБСЕ.