Соопштение – 16 Март 2020

Почитувани,

Следејќи ги препораките на Владата, односно Согласно Извадок од нацрт – записникот од Деветнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 Март 2020 година, точка 13, со која се препорачува на сите работодавачи, во зависност од типот на работата да ја организираат работата и начинот на работа на вработените лица, преку работа од дома, без да се наруши редовното и нормалното функционирање на институцијата, Државниот просветен инспекторат Ве замолува претставките да ги доставувате во електронска форма на следнава електронска пошта: [email protected]

Доколку имате дополнителни прашања обратете се на следниве телефонски броеви:

076 485035 Валерија Анастасова

076 446107 Бесим Алија

076 446 125 Јане Николовски