Одлуки од интерен оглас број 03/2021

Одлуки по Интерен оглас 03/2021 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: