Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret

Më qëllim të themelimit dhe bashkëpunimit efektiv ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret, më datë 05.04.2023 nga ana e personave udhëheqës të dy institucioneve u nënshkrua Memorandum bashkëpunimi për Projektin Inkluzion i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Projekti...