Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret

Më qëllim të themelimit dhe bashkëpunimit efektiv ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret, më datë 05.04.2023 nga ana e personave udhëheqës të dy institucioneve u nënshkrua Memorandum bashkëpunimi për Projektin Inkluzion i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Projekti është përkrahur nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci (FFP) nga Zvicrra. Aktivitetet të cilat i përfshin projekti kanë për qëllim ta...

Takim pune në Hotel Arka Shkup

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit sot mori pjesë në takim pune i cili u mbajtë në Hotel Arka Shkup, ku para inspektorëve shtetëror të arsimit u prezentua - Udhëzuesi për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Udhëzuesi është përgaditur nga anëtar të grupit të punës për integrim ndëretnik pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me mbështetjes së OSBE-së.

Takim pune i  drejtorit me kryetarin e Këshillit të inspektorateve

Më 21.03.2023, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, Halit Feratov, ka realizuar takim pune me kryetaren e Këshillit inspektues, Daniela Rendevska dhe anëtarin kompetent nga fusha earsimit, shkencës dhe kulturës, Qeramedin Selimi. Në takim u diskutua për ekipimin kadrovik dhe sfidat me të cilat përballet Inspektorati Shtetëror i Arsimit, gjithashtu u hapënedhe temat për thellimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve, si dhe përfshirjen e Inspektoratit...

Соопштение – 16 Март 2020

Почитувани, Следејќи ги препораките на Владата, односно Согласно Извадок од нацрт – записникот од Деветнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 Март 2020 година, точка 13, со која се препорачува на сите работодавачи, во зависност од типот на работата да ја организираат работата и начинот на работа на вработените лица, преку работа од дома, без да се наруши редовното и нормалното...

Соопштение – 11 Март 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ВИРУСОТ КОРОНA  (COVID-19 )Почитувани Корисници,Согласно заклучоците на 15-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија и информацијата за преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, Ве информираме дека Државниот просветен инспекторат се вклучува во превенција од вирусот...