Takim pune në Hotel Arka Shkup

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit sot mori pjesë në takim pune i cili u mbajtë në Hotel Arka Shkup, ku para inspektorëve shtetëror të arsimit u prezentua – Udhëzuesi për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Udhëzuesi është përgaditur nga anëtar të grupit të punës për integrim ndëretnik pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me mbështetjes së OSBE-së.