Drejtori Ispektorati Shtetëror i Arsimit

Halit Feratov

Tëdhënat personale:
Halit Feratov lindurmë 09.10. 1988 në Jabollçishtë të Epërme – Çashkë

Arsimimi:

  • Shkolla e Mesme Ekonomike ,, Pero Nakov ’’ Kumanovë
  • Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë – Аdministratë Publike – Programi
    Studimor-Punë dhe politikë sociale
  • Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë – Shkenca politike
  • Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë – Magjistër i administrimit publik
    (Tema: Ispektorati shtetëror për  administrat i Republikës Maqedonis)

Përvoja e punës:

– 2012-2021 Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit;
– 2021-2023 Shërbimi për Punëtë Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisësë
RMV-së;
– 2023- Ispektorati Shtetëror i Arsimit.

Gjuhët:
Gjuhë maqedonase, gjuhë shqipe, gjuhë angleze