Takim pune i  drejtorit me kryetarin e Këshillit të inspektorateve

Më 21.03.2023, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, Halit Feratov, ka realizuar takim pune me kryetaren e Këshillit inspektues, Daniela Rendevska dhe anëtarin kompetent nga fusha earsimit, shkencës dhe kulturës, Qeramedin Selimi.

Në takim u diskutua për ekipimin kadrovik dhe sfidat me të cilat përballet Inspektorati Shtetëror i Arsimit, gjithashtu u hapënedhe temat për thellimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve, si dhe përfshirjen e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit në sistemin E-inspektor.