Заштитено внатрешно пријавување

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Државен просветен инспекторат е назначен:

Африм Саљиу– Раководител на сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование
тел. 076/446-120     е-mail:[email protected]