Соопштение – 11 Март 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ВИРУСОТ КОРОНA  (COVID-19 )Почитувани Корисници,Согласно заклучоците на 15-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија и информацијата за преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, Ве информираме дека Државниот просветен инспекторат се вклучува во превенција од вирусот и апелираме во следниот период почесто да се користат електронските услуги на Државниот просветен инспекторат, а физичката посета на просториите на Државниот просветен инспекторат да биде направена само во случај на неодложна работа.Воедно, Ве информираме дека ќе биде засилена телефонската и техничката поддршка од страна на сите вработени на Државниот просветен инспекторат, со цел заеднички да се вклучиме во заштита и превенција од вирусот.

Линк до е-услуги: www.dpi.mon.gov.mk

Email: [email protected]

Техничка помош:

–    Африм Салиу – раководител на сектор, 076-446-120

–    Бесим Алија – раководител на одделение, 076-446-107,

–    Валерија Анастасова – раководител на одделение, 076-485-035,

–    Шабедин Љачи – раководител на одделение (Одделение за инспекциски надзор-скопски регион) – 076-446-131,

–    Татјана С.Алексова – советник-државен просветен инспекторат (Одделение за инспекциски регион – источен регион) – 076-485-019,

–    Љубиша Николиќ – советник-државен просветен инспекторат (Одделение за инспекциски регион-североисточен регион), 070-258-353,

–    Михаил Костадинов – раководител на одделение (Одделение за инспекциски надзор- вардарски регион), 076-446-128,

–    Јашар Касами – раководител на одделение (Одделение за инспекциски надзор-полошки регион), 076-446-126,

–    Ѓорги Здравев – раководител на одделение (Одделение за инспекциски надзор-југоисточен регион),076-485-028,

–    Митре Шуминоски – раководител на одделение (Одделение за инспекциски надзор-југозападен регион), 076-446-127,

–   Антониела Стојаноска – раководител на одделение (Одделение за инспекциски надзор- пелагониски регион), 076-446-104.

Со почит,

Државен просветен инспекторат